Breaking water news! Aquasolis og Moment inngår et spennende bærekraftig samarbeid. Sammen skal vi være med å sørge for tilgang på rent vann til en hel verden og dette gjøres basert på ny teknologi som er både miljøvennlig og kostnadseffektiv. Med prosjektet Ecowater er vi allerede godt i gang. 9 vannrenseautomater er satt ut og flere er på vei. Ecowater tilbyr i dag rent vann til over 10.000 mennesker i Tanzania.